Mijn naam is Bert Doornbos en ik ben geboren op 22 maart 1956 in Oldemarkt, een klein dorp in Noord-West Overijssel. Al op jonge leeftijd had ik belangstelling voor muziek en op mijn tiende kreeg ik mijn eerste les op het harmonium. Vier jaar later zat ik voor 't eerst op de orgelbank om de kerkdienst te begeleiden. Dit heb ik vanaf die tijd tien jaar gedaan.

Na de middelbare school begon ik aan het Stedelijk Conservatorium in Zwolle aan de opleiding docerend musicus, met als hoofdvak pijporgel. Na deze opleiding, die ik volgde bij Jaap Dragt, behaalde ik in 1980 de onderwijsakte voor pijporgel. Een jaar daarna ben ik begonnen met lesgeven aan de muziekschool. Intussen studeerde ik ook elektronisch orgel, waarna ik door middel van staatsexamen ook een onderwijsakte behaalde. De ontwikkeling van het keyboard was inmiddels in volle gang en ook mijn interesse daarvoor groeide. Ook voor keyboard heb ik na een aanvullende opleiding mijn onderwijsbevoegdheid behaald. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt; ik hield van mijn werk en genoot van mijn hobby!

Mijn wekelijkse werkzaamheden bij het CKE, waar ik begon in 1983, bestonden uit het geven van keyboardlessen aan jongeren en volwassen, het coachen van enkele bands en het geven van lessen muziekleer en muziekatelier. In maart 2022 ben ik begonnen aan mijn pensioen. Het beroepsmatig bezig zijn met muziek kwam toen aan een eind, maar mijn hobby bleef.

Wat mij in de kunst, en in het bijzonder in de muziek raakt, is het feit dat je deze bijzondere beleving kunt delen met iedereen, ongeacht kleur of ras, beroep, opleiding, geloofsovertuiging of levensvisie. Muziek heeft aan iedereen iets te zeggen en door middel van muziek kun je vriendschap en verbroedering tot stand brengen.

email: mail@bertdoornbos.nl