AKKOORDEN - EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE DRIEKLANKEN

Wanneer we van een toonladder de prime, de terts en de kwint nemen,
ontstaat er een drieklank, een akkoord dus.


Klassieke naam: Lichte muziek naam: Symbool: Samenstelling:
       
grote drieklank majeur akkoord
kleine drieklank mineur akkoord
verminderde drieklank dim-akkoord
overmatige drieklank overmatig akkoord of plus-akkoord


Samenstelling van de drieklanken:       ! TIPS !

grote drieklank reine prime grote terts reine kwint
kleine drieklank reine prime kleine terts reine kwint
verminderde drieklank reine prime kleine terts verminderde kwint
overmatige drieklank reine prime grote terts overmatige kwint