AKKOORDEN - EEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE SEPTIEM-AKKOORDEN

Wanneer we van een toonladder de prime, de terts en de kwint nemen, ontstaat er een drieklank.
Wanneer we daarbij ook de septiem nemen, ontstaat er een septiem-akkoord.


Klassieke naam: Lichte muziek naam: Symbool: Samenstelling:
       
groot septiem akkoord majeur 7 akkoord
klein septiem akkoord mineur 7 akkoord
dominant septiem akkoord 7 akkoord of septiemakkoord
halfverminderd septiem akkoord mineur 7 mol 5
verminderd septiem akkoord dim akkoord of dim7 akkoord

Samenstelling van de septiemakkoorden:       ! TIPS !

groot septiem-akkoord grote drieklank grote septiem
klein septiem-akkoord kleine drieklank kleine septiem
dominant septiem-akkoord grote drieklank kleine septiem
halfverminderd septiem-akkoord verminderde drieklank kleine septiem
verminderd septiem-akkoord verminderde drieklank verminderde septiem