COMPLEMENTAIRE INTERVALLEN


Onder complementaire intervallen verstaan we de intervallen die precies samen passen in één oktaaf.De intervallen kunnen we verdelen in 3 groepen omdat ze heel verschillend klinken.

1 volkomen consonanten (1, 4, 5, 8)

2 consonanten (3, 6)

3 dissonanten (2, 7)Wanneer je de intervallen moet leren horen, kun je mooi gebruik maken van deze wetenschap.
In het onderstaande voorbeeld kun je de intervallen zien die bij elkaar horen.
Het karakter van deze intervallen is ongeveer hetzelfde.

Wanneer je beide cijfers bij elkaar optelt, kom je telkens op 9.