COMPLEMENTAIRE INTERVALLEN


Onder complementaire intervallen verstaan we de intervallen die precies samen passen in één oktaaf.

De intervallen kunnen we verdelen in groepen omdat ze heel verschillend klinken.
Die groepen kun je gemakkelijk zien wanneer je het schema hieronder bekijkt.

Bij het luisteren naar de intervallen kun je hier mooi gebruik van maken,
want de intervallen die volgens het voorbeeld bij elkaar horen, klinken ook ongeveer hetzelfde.
Wanneer je beide getallen bij elkaar optelt kom je telkens op 9.