INTERVALLEN VERGROTEN EN VERKLEINEN
  • Wanneer van een interval de bovenste toon verhoogd wordt, wordt het interval groter.


  • Wanneer van een interval de onderste toon verhoogd wordt, wordt het interval kleiner.


  • Wanneer van een interval de bovenste toon verlaagd wordt, wordt het interval kleiner.


  • Wanneer van een interval de onderste toon verlaagd wordt, wordt het interval groter.