DE INTERVALLEN VAN DE TOONLADDERS

Wanneer je een interval moet bepalen op een andere toon dan op C,
kun je als hulpmiddel de majeur toonladder en de chromatische toonladder gebruiken.
Leer daarom de intervallen van beide toonladders uit je hoofd:

Bij alle majeurtoonladders zijn de intervallen rein of groot!
Bij de chromatische toonladder zijn de intervallen klein, groot en rein. En...
tussen de reine kwart en reine kwint komt de overmatige kwart en/of de verminderde kwint !!