MAATSOORTEN EN RITME - SYNCOPEN

Soms komt het in een muziekstuk voor, dat er met behulp van een bepaald ritme, een verschuiving van de accenten plaatsvindt.
Zo'n accentverschuiving noemen we een syncope.
Een syncope ontstaat wanneer een beklemtoond maatdeel wordt verbonden met een niet-beklemtoond maatdeel, wat daarvoor komt.

Bij beide voorbeelden zie je boven de noten de normale accenten aangegeven.
Er onder staan de accenten die zijn ontstaan als gevolg van de syncopen.
In voorbeeld 1 zorgt de overgebonden c er voor dat het accent van de 1e tel van maat 2, verschuift naar de 4e tel van maat 1.
Een maat verder gebeurt hetzelfde, maar daar wordt het accent verschoven naar de tweede helft van de 4e tel.

In voorbeeld 2 wordt door de overgebonden d het accent van de 1e tel verschoven naar de 3e tel van maat 1.