MAATSOORTEN EN RITME - TRIOLENNormaal verdelen we een kwartnoot in twee achtste noten of vier zestienden.
Maar we kunnen 1 tel ook verdelen in drie gelijke delen.
Wanneer we dat doen ontstaat een triool. Zo'n triool-noot krijgt dan het derde deel van een tel.


Er gaan nu dus drie achtste noten in een hele tel, in plaats van twee achtsten.
Alleen is de duur van een triool-noot natuurlijk korter dan die van een gewone achtste noot.


Hetzelfde kan voorkomen bij een kwartnoot.
Wanneer we in de tijd van een halve noot, dus in de tijd van twee tellen, drie kwartnoten zetten,
krijgen we een kwarten-triool. De drie kwartnoten duren dan even lang als de halve noot, twee tellen dus.