DE INTERVALLEN VAN DE MAJEUR- EN MINEURTOONLADDER


Het belangrijkste kenmerk van een grote terts-toonladder of majeurtoonladder,
is de grote terts vanaf de grondtoon. Hieronder zie je de toonladder van C-majeur ofwel C-groot:

De volledige reeks van intervallen van deze toonladder zijn:
prime - secunde - grote terts - kwart - kwint - sext - septiem - oktaaf


Het belangrijkste kenmerk van een kleine terts-toonladder of mineurtoonladder,
is de kleine terts vanaf de grondtoon. Hieronder zie je de toonladder van C-mineur ofwel C-klein:

De volledige reeks van intervallen van deze toonladder zijn:
prime - secunde - kleine terts - kwart - kwint - sext - septiem - oktaaf

Tenslotte zie je hier de parallelle mineurtoonladder van C-groot: A-mineur ofwel A-klein. C-groot en A-klein zijn elkaars parallellen omdat ze zijn opgebouwd uit dezelfde tonen. We kunnen ook zeggen dat ze van elkaar zijn afgeleid. Van twee parallelle toonladders ligt de mineurladder altijd een kleine terts onder de majeurladder:

De volledige reeks van intervallen van deze toonladder zijn:
prime - secunde - kleine terts - kwart - kwint - sext - septiem - oktaaf