OVERZICHT VREEMDE WOORDEN VOOR HET B-EXAMEN

Nederlands: Engels: Italiaans:
     
Zeer Langzaam Very Slow Largo
Langzaam Slow Adagio
Matig Moderately Moderato
Snel Fast Allegro
Zeer Snel Very Fast Presto

Nederlands: Italiaans:
   
vertragen ritardando, ritenuto
weer in 't zelfde tempo a tempo
versnellen accelerando
rustig, gaande andante
levendig vivace
   
sterk forte
zacht piano
matig sterk mezzoforte
matig zacht mezzo piano
zeer sterk fortissimo
zeer zacht pianissimo
geleidelijk sterker crescendo
geleidelijk zachter decrescendo, diminuendo
Nederlands: Italiaans:
   
toonsafstand interval
einde fine
vanaf 't begin da capo
teken segno
eindstuk coda
zeer, veel molto
een beetje poco
oktaveren ottava
groot majeur
klein mineur
met halve tonen chromatisch
   
gebonden legato
kort, niet gebonden staccato