OVERZICHT VAN DE 10 LESSEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE - A


sleutels / notennamen / lengte van noten en rusten / namen van intervallen
solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhalingstekens / kruisen, mollen en herstellingstekens

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
dynamische tekens / maatsoorten en opmaat

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
tempo-aanduidingen / vreemde woorden / legato en staccato / stamtonen

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van kruisen, mollen en herstellingstekens

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van maatsoorten en opmaat

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van legato en staccato en de stamtonen


HET PROEF-EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE


solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van de onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen


HET EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE