OVERZICHT VAN DE 10 LESSEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE - B


sleutels / noten en rusten / intervallen - klein en groot
solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
afkortingen / voortekens / maatsoorten / triolen en opmaat

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
dynamiek / tempo / vreemde woorden / articulatie / stamtonen / syncopen

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
de chromatische toonladder / herhalingstekens / majeur en mineur

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
majeurtoonladder en 3 vormen van mineur / majeur en mineur in akkoord en toonladders

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
toonsoort bepalen / herhaling van maatsoorten + swingritme

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling majeur en mineur in akkoorden en toonladders


HET PROEF-EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE


solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van de onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen


HET EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE