OVERZICHT VAN DE 10 LESSEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE - D


sleutels / noten / voortekens / herhalingstekens / intervallen / toonsoort / kwintencirkel
solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
dynamiek / afkortingen / maatsoorten / toonsoort

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
intervallen / stamtonen / toonladders met hun intervallen

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
vreemde woorden / tempo / articulatie / drieklanken / septiemakkoorden

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
majeur en mineur / vormleer - liedvorm, menuet, rondo, sonate en symfonie

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling drieklanken / herhaling septiemakkoorden

solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling vormleer / herhaling septiemakkoorden


HET PROEF-EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE


solfège: intervallen horen, ritmisch- en melodisch dictee
herhaling van de onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen


HET EXAMEN MUZIEKLEER EN SOLFÈGE