TEMPO AANDUIDINGEN


Om aan te geven in welk tempo we een muziekstuk moeten spelen, kunnen we verschillende woorden gebruiken.
In de klassieke muziek gebruiken we meestal de officiele Italiaanse woorden. In de lichte muziek en de popmuziek maken we vaak gebruik van de Engelse benamingen.
In het voorbeeldje hieronder zie je boven het muziekstukje de aanduiding: langzaam, en dan:
kwartnoot = 80. Dit betekent dat je het stuk in een tempo moet spelen van 80 kwartnoten per minuut.
Het juiste tempo kun je gemakkelijk vinden met de metronoom, een apparaatje wat rond 1800 is uitgevonden door Maelzel.

In het schema hieronder zie je een overzicht van de hoofdtempi (tempi is meervoud van tempo)
Leer de benamingen in het Engels en Italiaans uit je hoofd:

Nederlands: Engels: Italiaans:
     
Zeer Langzaam Very Slow Largo
Langzaam Slow Adagio
Matig Moderately Moderato
Snel Fast Allegro
Zeer Snel Very Fast Presto