DE MINEUR-TOONLADDER VAN A


Op deze bladzijde laten we zien hoe de mineurtoonladder wordt afgeleid van de majeurtoonladder. We schrijven eerst de majeurtoonladder op, zoals we die kennen. We gebruiken als voorbeeld de toonladder van C-majeur en we schrijven hem op over twee oktaven. We beginnen nu te spelen op de 6e toon (de A) en stoppen ook weer op de A.

De nieuwe toonladder, de toonladder van A-mineur loopt nu van A tot A en bestaat uit dezelfde tonen als de toonladder van C. Maar de volgorde is anders en daarom klinkt de nieuwe toonladder ook helemaal anders. Dit komt omdat de afstanden tussen 1e, 2e, 3e toon, enzovoort, geheel anders zijn dan bij de majeurtoonladder. Je kunt dit in het voorbeeld goed bekijken.


Bij de toonladder van C, de majeurtoonladder is de afstand tussen 1e en 3e toon een grote terts. Daarom heet hij grote-terts-toonladder of majeur-toonladder (majeur=groot). Bij de toonladder van A-mineur is de afstand tussen de 1e en 3e toon een kleine terts. Daarom noemen we deze toonladder een kleine-terts-toonladder of mineur-toonladder (mineur=klein).

Omdat de beide toonladders eigenlijk uit dezelfde tonen bestaan, heten ze elkaars parallellen. A-mineur is de parallel van C-majeur. A-mineur ligt een kleine terts onder C-majeur!