VOORTEKENS
Dubbelkruizen en dubbelmollen - Enharmonische gelijkheid


Het kan voorkomen dat er in een stuk een aantal vaste kruizen aan de sleutel staan en dat er op een toon, waarvoor al een kruis staat, ook nog eens een toevallige verhoging wordt toegepast.

In dat geval wordt er een dubbelkruis genoteerd. De genoteerde toon wordt dan een hele toon verhoogd en krijgt ook een nieuwe naam.
Een f met een dubbelkruis heet dan fis-is en mag niet g worden genoemd!Zo kan het ook voorkomen dat er in een stuk een aantal vaste mollen aan de sleutel staan en dat er op een toon, waarvoor al een mol genoteerd staat, ook nog eens een toevallige verlaging wordt toegepast.

In dat geval wordt er een dubbelmol genoteerd. De genoteerde toon wordt dan een hele toon verlaagd en krijgt ook een nieuwe naam.
Een b met een dubbelmol heet dan bes-es en mag niet a worden genoemd!

De g en de fisis zijn enharmonisch gelijk. Dit verschijnsel komt veel vaker voor, zo is bes enharmonisch gelijk aan ais, en eis enharmonisch gelijk aan f. Beses is enharmonisch gelijk aan a en bis is enharmonisch gelijk aan c, enzovoort!
Maar nogmaals: je mag deze namen niet zomaar veranderen!