VORMLEER - DE POPSONG


De popsong is een typische muziekvorm die niet in het klassieke tijdperk thuishoort, maar die er wat betreft de vorm wel veel mee te maken heeft.

In een popsong treffen we eigenlijk altijd de delen couplet en refrein aan. Vaak is er ook sprake van een intro, een soort voorspel, voordat het eerste couplet begint.
Na twee of drie keer de afwisseling van couplet en refrein, komt meestal een soort overgang die we bridge noemen.
Deze kan moduleren, maar het hoeft niet.
Na die overgang kan het refrein verder gaan, maar komt soms ook een volgend couplet, wat dan weer gevolgd wordt door het refrein. Meestal wordt het laatste refrein een keer herhaald, soms nog vaker.

De popsong wordt vaak besloten met een slotakkoord na het refrein, of wordt "weggedraaid" tijdens het laatste refrein. Dat wil zeggen dat door middel van een "fade-out" het volume steeds zachter wordt, totdat er niets meer over is. Maar ook kan de song eindigen met een speciaal slotdeel, het coda, letterlijk het staartstuk. In het schema hieronder zie je twee voorbeelden van de totale vorm.

LUISTER HIER NAAR VOORBEELDEN VAN ENKELE MUZIEKVORMEN