VORMLEER - DE SYMFONIE


De SYMFONIE is een lang muziekstuk, dat bestaat uit meerdere delen.
Het is geschreven voor het symfonie-orkest, een groot orkest, met verschillende groepen instrumenten.

De symfonie heeft meestal 4 lange delen:

Deel 1: Hoofdvorm (ook wel genoemd sonatevorm) - snel
Deel 2: Liedvorm - langzaam
Deel 3: Menuet of Scherzo - matig snel of snel
Deel 4: Hoofdvorm - snel

Schematisch zou de symfonie er als volgt uit kunnen zien:


1
2
3
4


LUISTER HIER NAAR VOORBEELDEN VAN ENKELE MUZIEKVORMEN