HET SWINGRITME

In de lichte muziek, vooral in de jazz, komt vaak het swingritme voor, ook wel genoemd, swingfeeling of triolenfeeling. Bij het swingritme worden gelijke achtste noten allemaal lang-kort-lang-kort gespeeld. De notatie van dit ritme is nogal verschillend.

In het eerste voorbeeldje zie je een rij gelijke achtste noten. Normaalgesproken zou je die ook allemaal even lang moeten spelen, maar omdat er "swing" boven het stukje staat wordt er verwacht dat je de melodie in het swingritme speelt.

In het tweede voorbeeld staan de noten werkelijk lang-kort-lang-kort genoteerd, maar de notatie is niet helemaal precies zoals je het moet spelen. Deze notatie wordt soms gebruikt omdat het er overzichtelijk uitziet en je meteen kunt zien dat het hier gaat om ongelijke achtste noten.

In het derde voorbeeld tenslotte, zie je de notatie die precies weergeeft hoe je het ritme moet spelen. Er wordt hier gebruik gemaakt van triolen. In dit geval de achtsten-triool. Telkens krijgt de eerste noot de waarde van twee achtste noten en de tweede noot de waarde van één achtste. De naam triolenfeeling is nu ook gemakkelijk te verklaren. Hoewel de notatie geheel correct is, wordt hij niet zo vaak gebruikt. De haakjes met de drietjes daarboven maken het geheel een beetje druk en daarom onoverzichtelijk.

Het is belangrijk dat je begrijpt hoe het ritme in elkaar zit en dat je het gevoel ontwikkelt om het op de juiste manier te spelen.